Global searching is not enabled.
Skip to main content

0 Courses

1 Courses
View all courses

Modified 15 September 2020

Peningkatan Kesedaran tentang Perubahan dan Cabaran Baru

Membimbing belia mengenali potensi diri, membina watak budaya dan memantapkan jati diri sebagai seorang Muslim yang prihatin.

1 Courses
View all courses

Modified 15 September 2020

Peningkatan Kebertanggungjawaban Sosial

Membimbing belia mengenali potensi diri, membina watak budaya dan memantapkan jati diri sebagai seorang Muslim yang prihatin.

Modified 15 September 2020

Pengukuhan Jati Diri

Membimbing belia untuk menjadi individu muslim yang berjati diri serta menghargai semangat persaudaraan Islam.

Modified 15 September 2020

Penemuan Diri

Membimbing belia untuk menjadi individu muslim yang berjati diri serta menghargai semangat persaudaraan Islam.

1 Courses
View all courses

Modified 15 September 2020

Penemuan dan Pemantapan Jati Diri

Membimbing belia mengenali potensi diri, membina watak budaya dan memantapkan jati diri sebagai seorang Muslim yang prihatin.

Modified 15 September 2020

Pemupukan Amalan Hidup Berbudaya

Membimbing belia mengenali potensi diri, membina watak budaya dan memantapkan jati diri sebagai seorang Muslim yang prihatin.

1 Courses
View all courses

Modified 15 September 2020

Pembinaan Kemahiran Asas Kepimpinan dan Pengurusan

Meningkatkan kefahaman dan kemahiran tentang kepimpinan dan pengurusan

2 Courses
View all courses

Modified 15 September 2020

Pemantapan dan Pengukuhan Jati Diri

Membentuk keperibadian belia yang memiliki rasa tanggungjawab sosial.