Membimbing belia mengenali potensi diri, membina watak budaya dan memantapkan jati diri sebagai seorang Muslim yang prihatin.

Kem Sukarelawan Belia

Kem Sukarelawan Belia

Kem Sukarelawan Belia merupakan aktiviti khas yang dibina untuk menanam sifat keprihatian sosial dan semangat kesukarelawanan, serta memberi kemahiran mengurus aktiviti dalam kalangan para belia yang memperlihatkan minat dan kecenderungan ke arah itu.