Global searching is not enabled.
Skip to main content

2 Courses

Bengkel Prihatin Ummah
Pemantapan dan Pengukuhan Jati Diri
Preview Course

Pemantapan dan Pengukuhan Jati Diri

Bengkel Prihatin Ummah

Pemimpin belia perlu memiliki rasa kebertanggungjawaban dan semangat kepedulian sosial yang tinggi, di samping mempunyai kesedaran dan semangat setiakawan serta kerja sepasukan yang mantap. Pemimpin yang baik sentiasa peka terhadap isu dan masalah yang dihadapi masyarakatnya. Dengan memiliki sifat-sifat ini, mereka akan dapat memainkan peranan sebagai pembimbing rakan sebaya dengan lebih berwibawa. Bengkel Prihatin Ummah adalah lanjutan daripada Kursus Pemantapan Jati Diri yang memberi peluang kepada para peserta untuk membincang isu dan masalah sosial semasa yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam bengkel ini mereka berpeluang menyaksi sendiri kesukaran hidup yang dialami oleh golongan yang memerlukan. Melalui pengalaman yang diperoleh daripada lawatan terhadap keluarga yang memerlukan, dan perbincangan serta refleksi susulan mampu mempertingkatkan lagi keprihatinan, keinsafan, empati, dan rasa kebertanggungjawaban sosial dalam kalangan mereka.

Kursus Pemantapan Jati Diri
Pemantapan dan Pengukuhan Jati Diri
Preview Course

Pemantapan dan Pengukuhan Jati Diri

Kursus Pemantapan Jati Diri

Pemimpin belia mempunyai peranan yang amat penting dalam usaha membimbing dan membantu rakan sebaya menjadi insan yang bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Pemimpin belia harus mempunyai kesedaran dan semangat kerja sepasukan serta jati diri yang tinggi sekiranya ingin memimpin dan memberi bimbingan yang berkesan kepada rakan sebaya. Dengan memiliki sifat yang sedemikian, mereka akan lebih berwibawa untuk memainkan peranan sebagai pemimpin, dan bersedia mengambil inisiatif bagi membantu rakan sebaya berubah dan bergerak maju ke hadapan. Dalam Kursus Pemantapan Jati Diri, pemimpin belia dibimbing untuk meningkatkan keyakinan, jati diri serta kesedaran tentang tanggungjawab mereka sebagai seorang insan muslim, dan juga berpeluang mengenali potensi kepimpinan diri.