Membentuk keperibadian belia yang memiliki rasa tanggungjawab sosial.

Bengkel Prihatin Ummah

Bengkel Prihatin Ummah

Bengkel Prihatin Ummah memberi peluang kepada para peserta untuk membincang isu dan masalah sosial semasa yang dihadapi oleh masyarakat. 


Kursus Pemantapan Jati Diri

Kursus Pemantapan Jati Diri

Kursus Pemantapan Jati Diri meningkatkan keyakinan, jati diri serta kesedaran pemimpin belia tentang tanggungjawab mereka sebagai seorang insan muslim, serta peluang untuk mengenali potensi kepimpinan diri.