Global searching is not enabled.
Skip to main content

1 Courses

Kursus Asas Kepimpinan dan Pengurusan
Pembinaan Kemahiran Asas Kepimpinan dan Pengurusan
Preview Course

Pembinaan Kemahiran Asas Kepimpinan dan Pengurusan

Kursus Asas Kepimpinan dan Pengurusan

Masyarakat memerlukan kepimpinan dan pengurusan yang cekap di semua peringkat bagi menjamin kelangsungan dan kesejahteraan ummah. Pemimpin belia sebagai pemimpin pelapis, selain daripada memiliki kesedaran dan keyakinan serta jati diri yang tinggi, perlu juga mempunyai ilmu pengetahuan serta kemahiran tentang kepimpinan dan pengurusan. Kursus Asas Kepimpinan dan Pengurusan yang disediakan untuk para pemimpin belia yang pernah mengikuti Kursus Pemantapan Jati Diri dan Bengkel Prihatin Ummah menyediakan peluang kepada mereka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemahiran dalam bidang tersebut supaya lebih berkeyakinan, berwibawa, dan berkeupayaan untuk memainkan peranan dan memikul tanggungjawab sebagai pembimbing rakan sebaya.