Membimbing belia mengenali potensi diri, membina watak budaya dan memantapkan jati diri sebagai seorang Muslim yang prihatin.

Kem Kesediaan ke IPT

Kem Kesediaan ke IPT

Kem Kesediaan ke IPT meningkatkan kesedaran mahasiswa baharu tentang pentingnya mereka mengamalkan cara hidup Islam secara bertanggungjawab, dan melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti menghidup dan memupuk budaya ilmu meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran menghadapi tuntutan akademik dan sosial di menara gading.