Membimbing belia untuk menjadi individu muslim yang berjati diri serta menghargai semangat persaudaraan Islam.

Kem Seni Budaya

Kem Seni Budaya

Kem Seni Budaya menyediakan peluang untuk belia memahami dan menghayati fungsi serta kebermaknaan seni budaya dalam kehidupan seharian masyarakatnya.


Usrah Qudwah

Usrah Qudwah

Usrah Qudwah adalah satu program yang mengetengahkan individu yang pernah berada dalam jalur pembinaan ketamadunan Islam, terutamanya junjungan besar Rasulullah S.A.W untuk memahami kewajaran individu-individu tersebut dijadikan contoh utama dalam merangka tindakan atau mengorak masa depan masing-masing.