Membimbing belia mengenali potensi diri, membina watak budaya dan memantapkan jati diri sebagai seorang Muslim yang prihatin.

KURSUS PEMAHAMAN AKIDAH

KURSUS PEMAHAMAN AKIDAH

Kursus ini bertujuan untuk membimbing para belia memahami ajaran agama Islam, hakikat dan sifat diri sebagai insan serta membangun keupayaan dan membina keyakinan diri, dengan harapan mereka akan menjadi insan yang lebih bertaqwa dan bertanggungjawab.