Membimbing belia mengenali potensi diri, membina watak budaya dan memantapkan jati diri sebagai seorang Muslim yang prihatin.

Serasehan Belia

Serasehan Belia

Serasehan Belia menyediakan ruang dan peluang untuk peserta mendapat ilmu dan berkongsi pandangan serta berbincang mengenai sesuatu isu dalam suasana santai dan semangat persaudaraan.


Kem Budaya

Kem Budaya

Kem Budaya memberi peluang kepada belia untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan mereka mengenai unsur-unsur dan elemen budaya yang utama dalam mencorakkan identiti dan jati diri masyarakatnya.