Memupuk rasa tanggungjawab dan semangat kepedulian sosial terhadap diri, rakan sebaya, keluarga dan masyarakat.

Kursus Kemahiran Komunikasi (Aktiviti 32)

Kursus Kemahiran Komunikasi (Aktiviti 32)

Bengkel ini menyediakan ruang kepada pelajar sekolah menengah untuk meningkatkan kefahaman mereka mengenai pentingnya kemahiran asas komunikasi, serta meningkatkan kemahiran komunikasi peserta.

Perkampungan Remaja Islam (Aktiviti 27)

Perkampungan Remaja Islam (Aktiviti 27)

Perkampungan Remaja Islam (PEWARIS) membantu peserta  menguasai beberapa kemahiran asas sosial, membuka minda dan membina keyakinan diri mereka serta mendorong percambahan fikiran secara kreatif.  


Bengkel Jati Diri (Aktiviti 26)

Bengkel Jati Diri (Aktiviti 26)

Bengkel Jati Diri memberi peluang kepada para peserta mengenali diri serta membina keyakinan diri untuk mempercayai kebolehan, bakat, dan keupayaan yang ada pada diri mereka dalam menghadapi alam persekolahan.