Global searching is not enabled.
Skip to main content

2 Courses

Perkampungan Remaja Islam (PEWARIS)
Peningkatan Jati Diri dan Kesedaran Sosial Pelajar
Preview Course

Peningkatan Jati Diri dan Kesedaran Sosial Pelajar

Perkampungan Remaja Islam (PEWARIS)

Pelajar adalah pewaris dan bakal pencorak masa depan negeri Sarawak. Untuk dapat memainkan peranan tersebut secara berkesan, mereka perlu berjiwa besar, berakhlak mulia dan berketerampilan tinggi. Mereka wajar diberi kesedaran dan bimbingan supaya menjadi insan yang prihatin dan bertanggungjawab. Aktiviti ini membantu peserta  menguasai beberapa kemahiran asas sosial, membuka minda dan membina keyakinan diri mereka serta mendorong percambahan fikiran secara kreatif.  


BENGKEL JATI DIRI
Peningkatan Jati Diri dan Kesedaran Sosial Pelajar
Preview Course

Peningkatan Jati Diri dan Kesedaran Sosial Pelajar

BENGKEL JATI DIRI