Global searching is not enabled.
Skip to main content

2 Courses

Penemuan dan Pemantapan Jati Diri Pelajar

Bengkel Kemahiran Cara Belajar

Kursus ini diisi dengan sesi-sesi penerangan, menjawab soal selidik tentang gaya pembelajaran dan pengurusan masa, perbincangan, dan latihan serta aktiviti permainan dalam kumpulan tentang pelbagai kemahiran cara belajar untuk meningkatkan motivasi diri pelajar. Di samping itu, diadakan juga tayangan multimedia yang berkaitan dengan kemahiran belajar dan tazkirah serta nyanyian untuk motivasi diri. Kursus ini dirancang untuk dilaksanakan selama dua (2) hari, dan memberi tumpuan kepada perkara-perkara berikut:

4.1      Motivasi intrinsik dan ekstrinsik;

4.2      Adab dan cara belajar;

4.3      Gaya pembelajaran;

4.4      Kemahiran mendengar dan mengingat;

4.5      Kemahiran membaca dan membuat rujukan;

4.6      Kemahiran menulis laju dan mencatat nota;

4.7      Kemahiran mengurus masa; dan

4.8      Persediaan untuk menghadapi peperiksaan.


BENGKEL BINA INSAN (2 Hari)
Penemuan dan Pemantapan Jati Diri Pelajar
Preview Course

Penemuan dan Pemantapan Jati Diri Pelajar

BENGKEL BINA INSAN (2 Hari)

Pemantapan jati diri dalam kalangan remaja Islam adalah penting dalam usaha membangun dan mensejahterakan ummah. Remaja Islam yang memiliki jati diri yang kukuh bukan sahaja lebih berkemampuan mempertingkatkan keupayaan diri tetapi juga lebih berkeyakinan untuk membantu rakan sebaya. Bengkel ini menyediakan peluang kepada pelajar yang memerlukan bimbingan untuk memupuk rasa yakin dan jati diri sebagai seorang muslim supaya mereka lebih bersedia untuk menghadapi cabaran alam belia.