Membimbing pelajar untuk mengenali dan meningkatkan keyakinan diri

Bengkel Kemahiran Cara Belajar (Aktiviti 21)

Bengkel Kemahiran Cara Belajar (Aktiviti 21)

Kursus Kemahiran Cara Belajar mendedahkan pelajar dengan kemahiran cara belajar yang perlu dikuasai dan diamalkan untuk membantu mereka meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan seharian.

Bengkel Bina Insan (Aktiviti 20)

Bengkel Bina Insan (Aktiviti 20)

Bengkel ini menyediakan peluang kepada pelajar yang memerlukan bimbingan untuk memupuk rasa yakin dan jati diri sebagai seorang muslim supaya mereka lebih bersedia untuk menghadapi cabaran alam belia.

Bengkel Kemahiran Asas Komunikasi (Aktiviti 22)

Bengkel Kemahiran Asas Komunikasi (Aktiviti 22)

Bengkel ini menyediakan ruang kepada pelajar sekolah menengah untuk meningkatkan kefahaman mereka mengenai pentingnya kemahiran asas komunikasi, serta meningkatkan kemahiran komunikasi peserta.