Kursus Pemerkasaan Jati Diri

Kursus Pemerkasaan Jati Diri

Kursus Pemerkasaan Jati Diri memberi peluang kepada pemimpin dan individu prihatin meningkatkan kesedaran dan jati diri serta semangat kerja sepasukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Kursus ini bertujuan meningkatkan kefahaman tentang perlunya kesediaan mental, rohani, emosi dan sosial dalam memikul tanggungjawab kepimpinan supaya berupaya membina semangat kerja sepasukan dan jaringan kerjasama.


Wacana Profesional Islam

Wacana Profesional Islam

Wacana Profesional Islam memberi peluang kepada para profesional untuk berinteraksi, bertukar-tukar pandangan, serta menyumbang idea dan cadangan bagi menangani isu-isu dan cabaran yang dihadapi ummah.