LATIHAN KEGURUAN  MATTARY FASA 1

LATIHAN KEGURUAN MATTARY FASA 1

Program ini mencakupi latar belakang & tujuan Pendidikan Islam, guru berkesan, teori, psikologi, pedagogi pendidikan, analisis dan tafsiran item dalam sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Tahfiz Sarawak (KBTS). Selain itu, program ini juga mencakupi strategi latihan dan pembangunan guru dari segi penguasaan kemahiran, peningkatan ilmu pengetahuan dan pembentukan sikap [ASK], serta peranan yang dimainkan mereka yang bertanggungjawab dalam pendidikan menurut pandangan Islam yang bertujuan untuk membawa guru dekat kepada Allah SWT. Kesejahteraan insan guru adalah berdasarkan daya intelek, emosi serta roh yang berpaksikan keimanan kepada Allah SWT sesuai dengan konsep Tauhid.