Membimbing, mendorong serta menggalakkan murid mengembangkan bakat dan meningkatkan potensi mereka

Kem Pengucapan Awam

Kem Pengucapan Awam

Kem Pengucapan Awam menyediakan peluang kepada murid sekolah rendah yang berbakat untuk meningkatkan kecekapan mereka berkomunikasi, bukan sahaja dengan rakan sebaya tetapi juga dengan khalayak ramai dalam pelbagai konteks sosial. 

Kem Asas Kepimpinan (Aktiviti 17)

Kem Asas Kepimpinan (Aktiviti 17)

Kem Asas Kepimpinan menyediakan peluang kepada pemimpin murid untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemahiran asas dalam bidang kepimpinan supaya terbina rasa yakin diri dan kesediaan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan.


Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas (Aktiviti 16)

Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas (Aktiviti 16)

Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas memberi kesedaran dan kefahaman baharu tentang pembangunan diri melalui pengurusan masa, kemahiran belajar dan kemahiran berfikir secara berkesan dan bermakna.