Global searching is not enabled.
Skip to main content

3 Courses

Pemupukan dan Pengembangan Bakat Semula Jadi dan Potensi Diri

Kem Pengucapan Awam

Pemupukan dan Pengembangan Bakat Semula Jadi dan Potensi Diri

Kem Asas Kepimpinan

Pemupukan dan Pengembangan Bakat Semula Jadi dan Potensi Diri

Kem Pembangunan Diri Murid Cerdas

Mengenali diri;
• Kemahiran pengurusan masa;
• Kemahiran belajar;
• Gaya pembelajaran;
• Kemahiran berfikir;
• Kemahiran penyelesaian masalah;
• Kemahiran mengusul periksa andaian; dan
• Kemahiran membuat keputusan.