Membentuk jati diri murid supaya memiliki keyakinan dan semangat cekal untuk mengikuti pendidikan rendah arus perdana.

Kem Jati Diri

Kem Jati Diri

Kem Jati Diri merupakan satu usaha untuk membantu murid menguasai beberapa kemahiran asas sosial seperti berkomunikasi dan berinteraksi supaya mereka lebih yakin dan berani untuk mengambil bahagian, memainkan peranan aktif dan bersaing dengan rakan sebaya.

Kem Bina Watak Budaya (Aktiviti 14)

Kem Bina Watak Budaya (Aktiviti 14)

Kem Bina Watak Budaya menyediakan ruang dan peluang untuk kanak-kanak sekolah rendah memahami serta menghayati nilai-nilai dan unsur budaya Islam dan budaya setempat supaya mereka dapat menampilkan ciri dan watak budaya Islami dalam masyarakatnya.