Membantu dan membimbing murid-murid sekolah rendah supaya dapat menguasai beberapa kemahiran asas.

Kem Matematik (Aktiviti 09)

Kem Matematik (Aktiviti 09)

Kem Matematik memberi peluang kepada murid yang ketinggalan dalam mata pelajaran ini untuk melihat matematik dari perspektif yang positif, iaitu menarik dan menyeronokkan serta relevan dengan kehidupan seharian mereka.

Kem Eksplorasi Digital Sains (Aktiviti 11)

Kem Eksplorasi Digital Sains (Aktiviti 11)

Kem Sains membimbing murid-murid yang ketinggalan secara sistematik untuk memahami proses sains supaya mereka meminati dan memiliki kemahiran asas proses sains bagi membolehkan mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sains secara berkesan.

Kem Bahasa Inggeris (Aktiviti 10)

Kem Bahasa Inggeris (Aktiviti 10)

Kem Bahasa Inggeris membantu murid sekolah rendah yang lemah dan ketinggalan dalam penguasaan Bahasa Inggeris untuk lebih meminati dan berkeyakinan menggunakan Bahasa Inggeris di peringkat rendah.