Kursus Kemahiran Cara Belajar (Aktiviti 29)

Kursus Kemahiran Cara Belajar (Aktiviti 29)

Kursus Kemahiran Cara Belajar mendedahkan pelajar dengan kemahiran cara belajar yang perlu dikuasai dan diamalkan untuk membantu mereka meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan seharian.

Kursus Kemahiran Berfikir (Aktiviti 31)

Kursus Kemahiran Berfikir (Aktiviti 31)

Melalui Kursus Kemahiran Berfikir, para peserta diberi peluang untuk mengenali pelbagai alat dan peta fikir yang boleh membantu mereka memeta pemikiran dan mengamalkan gaya pemikiran secara cekap, kritis, inovatif dan kreatif.