Global searching is not enabled.
Skip to main content

2 Courses

Peningkatan Kemahiran Sosial Pelajar

Kursus Kemahiran Berfikir

 Melalui Kursus Kemahiran Berfikir, para peserta diberi peluang untuk mengenali pelbagai alat dan peta fikir yang boleh membantu mereka memeta pemikiran dan mengamalkan gaya pemikiran secara cekap, kritis, inovatif dan kreatif.

 

Peningkatan Kemahiran Sosial Pelajar

Kursus Kemahiran Cara Belajar